Ryzodeg® reducerer risikoen for lavt blodsukker hos mennesker med type 2-diabetes, som faster under ramadanen

191
0
SHARE

Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater, den 7. december 2017 ­- Under ramadanen er der mange mennesker med type 2-diabetes, som vælger at faste. Ny forskning viser, at Ryzodeg® (insulin degludec/insulin aspart) reducerer den generelle forekomst af lavt blodsukker (hypoglykæmi), herunder alvorlige tilfælde, med 62% og forekomsten af natlig hypoglykæmi med 74% sammenlignet med bifasisk insulin aspart 30 (BIAsp 30 [NovoMix® 30]). Disse resultater præsenteres i dag på International Diabetes Federation Congress 2017 (IDF 2017).1 “Hvert år deltager millioner af mennesker med type 2-diabetes i ramadanen, og vi ved, at længere fasteperioder kan øge risikoen for hypoglykæmi,” siger dr. Mohamed Hassanein fra Dubai Hospital, Dubai Health Authority, Forenede Arabiske Emirater, forsøgsansvarlig læge i studiet og formand for Diabetes and Ramadan International Alliance (DAR). “Dette bekræfter, hvor vigtigt det er, at mennesker med type 2-diabetes, i samarbejde med deres læge, forbereder sig til ramadanen og bliver enige om, hvilke justeringer af deres behandling der er nødvendige for at forebygge hypoglykæmi.”Man anslår, at der er over 116 mio. muslimer med diabetes i verden, som muligvis faster under ramadanen.2 Muslimer med type 2-diabetes, som faster under ramadanen, har op til 7,5 gange forøget risiko for alvorlig hypoglykæmi.3“Dette studie har vist, at Ryzodeg® ikke bare er en enkel behandlingsmulighed, som kan gøre hverdagen lettere for mennesker med diabetes. Ryzodeg® nedsætter også risikoen for potentielt farlige tilfælde af hypoglykæmi hos mennesker med type 2-diabetes, som vælger at faste under ramadanen,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk.Studiet havde til formål at undersøge virkningen af Ryzodeg® på blodsukkerregulering og reduktion af hypoglykæmi sammenlignet med BIAsp 30, både ved afslutningen af og fire uger efter ramadanen. Der var ingen forskel i den generelle blodsukkerregulering mellem Ryzodeg® og BIAsp 30.1Om studietRamadan-studiet sammenlignede effekt og sikkerhed for Ryzodeg® to gange dagligt og BIAsp 30 (NovoMix®) to gange dagligt hos deltagere med type 2-diabetes før, under og efter ramadanen. Studiet blev gennemført som et 28-ugers, internationalt, ikke-blindet, randomiseret treat to target-studie, som omfattede 263 voksne fra fem lande med store muslimske befolkningsgrupper (Algeriet, Indien, Libanon, Malaysia og Sydafrika). Det primære endepunkt var ændring i langtidsblodsukker (HbA1c) fra baseline ved studiets start til afslutningen af ramadanmåneden (fire uger). De sekundære bekræftende endepunkter var bl.a. forekomsten af natlig og alvorlig hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling.1 Om Ryzodeg®Ryzodeg® er en kombination af to forskellige insulinanaloger (insulin degludec og insulin aspart i forholdet 70/30) og dermed den første kombination af en ultralangtidsvirkende basalinsulin og en måltidsinsulin i én injektionspen til mennesker med type 1- og type 2-diabetes.4-6 Ryzodeg® indeholder degludec-molekylets fordele.7,8 Ryzodeg® gives som injektion én eller to gange dagligt sammen med et hovedmåltid.4 Ryzodeg® giver mulighed for en enklere behandling med færre injektioner end ved basal-bolusbehandling, i én pen.9Ryzodeg® modtog sin første myndighedsgodkendelse i december 2012 og blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur i januar 2013. Siden da er Ryzodeg® blevet godkendt i mere end 70 lande, herunder USA i september 2015. Det er nu på markedet i 13 lande.4Yderligere information                                       
                                                   
Referencer
1.         Hassanein M, Echtay A, Malek R, et al. Efficacy and safety of insulin degludec/insulin aspart in adults with type 2 diabetes fasting during Ramadan. Presented at the International Diabetes Federation Congress 2017, Abu Dhabi, UAE. 4-8 December 2017.
2.         International Diabetes Federation and the Diabetes and Ramadan (DAR) International Alliance. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2016. Available at: https://www.idf.org/e-library/guidelines/87-diabetes-and-ramadan-practical-25. Last accessed: November 2017.
3.         Salti I, Benard E, Detournay B, et al. A population-based study of diabetes and its characteristics during the fasting month of Ramadan in 13 countries: results of the epidemiology of diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study. Diabetes Care. 2004;27:2306-2311.
4.         EMA. Ryzodeg® Summary of Product Characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002499/WC500139011.pdf. Last accessed: November 2017.
5.         Fulcher GR, Christiansen JS, Bantwal G, et al. Comparison of insulin degludec/insulin aspart and biphasic insulin aspart 30 in uncontrolled, insulin-treated type 2 diabetes: a phase 3a, randomized, treat-to-target trial. Diabetes Care. 2014;37:2084-2090.
6.         De Rycke A, Mathieu C. Degludec – first of a new generation of insulins. European Endocrinology. 2011;7:84-87.
7.         Haahr H, Heise T. A review of the pharmacological properties of insulin degludec and their clinical relevance. Clinical Pharmacokinetics. 2014;53:787-800.
8.         Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377:723-732.
9.         Heise T, Tack CJ, Cuddihy R, et al. A new-generation ultra-long-acting basal insulin with a bolus boost compared with insulin glargine in insulin-naïve people with type 2 diabetes: a randomized, controlled trial. Diabetes Care. 2011;34:669-674.
                                                   
  
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d02defe-464c-4ea3-83cf-804c8f67e160

Powered by WPeMatico