Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

336
0
SHARE

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT
Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007Leuven (BELGIË) – 12 januari 2018, 22:00u CET – TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG; “TiGenix”) kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.Samenvatting van de kennisgevingenHet betreft de volgende vier kennisgevingen:Op 8 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Philippe ODDO, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 5 januari 2018, waarna Philippe ODDO (via haar dochtervennootschap ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS) 8.723.784 stemrechten heeft in TiGenix (3,18% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% overschreden.Op 10 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Melqart Asset Management LP, volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten op 5 januari 2018, waarna Melqart Asset Management LP (via haar dochtervennootschap Melqart Asset Management (UK) Ltd) 12.870.000 stemrechten heeft in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (4,69% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% overschreden.Op 10 januari 2018 ontving TiGenix een gezamenlijke transparantiekennisgeving van Takeda Pharmaceutical Company Limited en Grifols, S.A., volgend op het sluiten van een akkoord van onderling overleg op 5 januari 2018, waarna Takeda Pharmaceutical Company Limited en Grifols, S.A. gezamenlijk (via hun respectievelijke dochtervennootschappen Takeda Pharmaceuticals International AG en Gri-Cel, S.A. en Grifols Worldwide Operations Ltd) 51.079.756 stemrechten hebben in TiGenix (18,62% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 15% overschreden.
 
Op 10 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van JPMorgan Chase & Co., volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 5 januari 2018, waarna JPMorgan Chase & Co. (via haar dochtervennootschap J.P. Morgan Securities LLC) 9.201.927 stemrechten heeft in TiGenix (3,35% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% overschreden.1. Inhoud van de kennisgeving door Philippe ODDODatum van de kennisgeving: 8 januari 2018.Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.Kennisgevingsplichtige persoon: Philippe ODDO (met adres te 12 Bld de la Madeleine 75 009 Parijs, Frankrijk), die een moederonderneming/controlerende persoon is.Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 januari 2018.Overschreden drempel: 3%.Noemer: 274.287.190.Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:Philippe ODDO had 0 stemrechtverlenende effecten;FINANCIERE IDAT SAS had 0 stemrechtverlenende effecten;ODDO BHF SCA had 0 stemrechtverlenende effecten;ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS had 8.723.784 stemrechtverlenende effecten (3,18% van het totaal aantal stemrechten).Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS wordt 100% gehouden door ODDO BHF SCA maar is onafhankelijk en de kennisgeving heeft betrekking op de posities aangehouden door fondsen die door hen worden beheerd. Philippe ODDO houdt de controle via Financière IDAT SAS (volle eigendom van 50,0004% en vruchtgebruik van 49,9996%), die rechtstreeks en onrechtstreeks 56,04% van ODDO BHF SCA aanhoudt, die100% van ODDO BHF ASSET MANANGEMENT SAS aanhoudt.Bijkomende informatie: ODDO et CIE wijzigde haar maatschappelijke benaming naar ODDO BHF en ODDO MERITIEN ASSET MANAGEMENT SAS wijzigde haar maatschappelijke benaming naar ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS.***2. Inhoud van de kennisgeving door Melqart Asset Management LPDatum van de kennisgeving: 9 januari 2018.Reden van de kennisgeving: verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten.Kennisgevingsplichtige persoon: Melqart Asset Management LP c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd (met adres te postbus 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104), die een moederonderneming/controlerende persoon is.Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 januari 2018.Overschreden drempel: 3%.Noemer: 274.287.190.Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:Melqart Asset Management LP had 0 stemrechtverlenende effecten,en het aantal gelijkgestelde financiele instrumenten was als volgt:Melqart Asset Management (UK) Ltd had 12.870.000 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (4,69% van het totaal aantal stemrechten).Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden: Melqart Asset Management (UK) Ltd wordt gecontroleerd door Melqart Asset Management LP.Bijkomende informatie: Melqart Asset Management (UK) Ltd is de investment manager van Melqart Opportunities Master Fund Ltd. Melqart Asset Management (UK) Ltd is een management vennootschap die de stemrechten naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder specifieke instructies.***3. Inhoud van de gezamenlijke kennisgeving door Takeda Pharmaceutical Company Limited en Grifols S.A.Datum van de kennisgeving: 9 januari 2018.                       Reden van de kennisgeving: sluiten van een akkoord van onderling overleg.Kennisgevingsplichtige persoon: Takeda Pharmaceutical Company Limited (met adres te 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku Osaka, 541-8645 Japan), die een moederonderneming/controlerende persoon is en die in onderling overleg handelt met Grifols, S.A. (met adres te Avenida de la Generalitat 152, 08174 Sant cuget del Valiès, Barcelona, Spanje), die een moederonderneming/controlerende persoon is.Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 januari 2018.Overschreden drempel: 15%.Noemer: 274.287.190.Details van de kennisgeving: volgend op het sluiten van een akkoord van onderling overleg, was het aantal stemrechten als volgt:Takeda Pharmaceutical Company Limited had 0 stemrechtverlenende effecten;Takeda Pharmaceuticals International AG had 11.651.778 stemrechtverlenende effecten (4,25% van het totaal aantal stemrechten);Grifols, S.A. had 0 stemrechtverlenende effecten;Gri-Cel, S.A. had 32.238.178 stemrechtverlenende effecten (11,75% van het totaal aantal stemrechten); andGrifols Worldwide Operations Ltd had 7.189.800 stemrechtverlenende effecten (2,62% van het totaal aantal stemrechten).Totaal: 51.079.756 stemrechten (18,62% van het totaal aantal stemrechten).Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden: 1. Takeda Pharmaceuticals International AG wordt gecontroleerd door Takeda Pharma A/S, die wordt gecontroleerd door Takeda A/S, die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company Limited en door Takeda Europe Holdings B.V., die wordt gecontroleerd door Takeda Pharmaceutical Company Limited. 2. Gri-Cel, S.A. wordt gecontroleerd door Instituto Grifols, S.A., die wordt gecontroleerd door Grifols, S.A. 3. Grifols Worldwide Operations Operations Ltd wordt gecontroleerd door Grifols, S.A.***4. Inhoud van de kennisgeving door JPMorgan Chase & CoDatum van de kennisgeving: 10 januari 2018.Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.Kennisgevingsplichtige persoon: JPMorgan Chase & Co. (met adres te c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE19801, VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 januari 2018.Overschreden drempel: 3%.Noemer: 274.287.190.Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:JPMorgan Chase & Co had 0 stemrechtverlenende effecten; enJ.P. Morgan Securities LLC had 9.201.927 stemrechtverlenende effecten (3,35% van het totaal aantal stemrechten).Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden: J.P. Morgan Securities LLC wordt gecontroleerd (100%) door J.P. Morgan Broker – Dealer Holdings Inc., die wordt gecontroleerd (100%) door JPMorgan Chase Holdings LLC, die wordt gecontroleerd (100%) door JPMorgan Chase & Co.Bijkomende informatie: deze positie verwijst naar aandelen van derden waarvan gebruiksrechten gehouden worden.Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:– persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases/  -kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview/Voor meer informatieTiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
[email protected]
Over TiGenixTiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel hieraan lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.

Powered by WPeMatico